0 %

ενισχυτική διδασκαλία

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (ΕΔ) νοείται σε διδακτικό επίπεδο η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου αυτοτελούς προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα , όταν κρίνεται ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια

Σκοπός της εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος, που έχει το χαρακτήρα αντισταθμιστικής αγωγής, είναι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού – μορφωτικού επιπέδου των μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένου τύπου μαθησιακές δυσκολίες (κατανόησης και αφομοίωσης της ύλης) και έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, χωρίς να αποκλείονται από αυτό βέβαια και μαθητές που επιθυμούν τη βελτίωση των επιδόσεων τους….