0 %

θεραπευτική ακρόαση

Η θεραπευτική ακρόαση είναι μια εμπεριστατωμένη παρέμβαση μέσω του συστήματος της ακοής με σκοπό την υποστήριξη ατόμων που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία, την ακοή, την προσοχή και την επικοινωνία.

Δεδομένου ότι το ακουστικό σύστημα έχει συνδέσεις με πολλά μέρη του εγκεφάλου, ο ήχος είναι ένα ισχυρό μέσο για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο νευρικό σύστημα και να προκαλέσει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Τα μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται στην θεραπευτική ακρόαση παρέχουν στον ακροατή μια μοναδική, συγκεκριμένη και πλήρως ελεγχόμενη αισθητηριακή πληροφορία. Η μουσική είναι ηλεκτρονικά επεξεργασμένη έτσι ώστε να τονιστούν συγκεκριμένες συχνότητες του ήχου, οι οποίες φυσιολογικά αυξάνουν το ενδιαφέρον και τείνουν να τραβήξουν την προσοχή.
Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται και ερεθίζονται σημεία του νευρικού συστήματος που μας ενδιαφέρουν άμεσα στην αποκατάσταση.