0 %

ομάδες γονέων-παιδιών

Στο κέντρο μας λειτουργούν ομάδες γονέων με παιδιά:

 • προσχολικής και σχολικής ηλικίας έως 10 ετών
 • ομάδες γονέων με παιδιά στη προ-εφηβεία και εφηβεία.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση τους γύρω από θέματα που τους ενδιαφέρουν, η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους, που επιτυγχάνεται μέσα απο το μοίρασμα των συναισθημάτων τους και των προβληματισμών τους και η ευαισθητοποίησή τους γύρω από φλέγοντα οικογενειακά ζητήματα. Η θεματολογία των ομάδων η οποία μπορεί να προκύπτει πολλές φορές κατόπιν αιτήματος των ίδιων των γονέων είναι η εξής:

 • η διαχείριση του άγχους στην οικογένεια
 • θέματα σχέσεων και επικοινωνίας
 • ο προσδιορισμός των ορίων συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια
 • η έκφραση των συναισθημάτων
 • αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με το σχολείο
 • η διαχείριση και οργάνωση του χρόνου στη οικογένεια
 • θέματα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις
 • η επίλυση συγκρούσεων στη οικογένεια
 • εξαρτήσεις και πρόληψη χρήσης ουσιών – πληροφορίες για τις ψυχοδραστικές ουσίες και κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τη χρήση νόμιμων και παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών
 • η κατανόηση συμπεριφορών των παιδιών και των γονέων
 • η σχέση του γονεϊκού ζεύγους
 • ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 • ενθάρρυνση της αυτονομίας στα παιδιά
 • Μονογονεϊκή οικογένεια και οι προκλήσεις
 • Το παιδί με Asperger/ Αυτισμό- Τρόποι αντιμετώπισης