0 %

Το Κέντρο

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παίδων Πράξεις λειτουργεί από το 2011 , με υπεύθυνη την Ανδρονίκη Πρέκα ( πτυχιούχο εργοθεραπευτρια Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών ) και έχει να επιδείξει σημαντική συμβολή στον τομέα της αποκατάστασης.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο μας βασίζεται στην έγκαιρη και πολύπλευρη διάγνωση, η οποία μας επιτρέπει την οργάνωση εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης. Σε ένα πρώτο επίπεδο στοχεύουν στο περιορισμό των δυσκολιών που απορρέουν από τις ιατροπαιδαγωγικές ανάγκες των ατόμων που απευθύνονται σε εμάς. Κατά βάση η θεραπευτική μας προσέγγιση στηρίζεται στη μεγιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού με απώτερο στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση.

Με γνώμονα τις παραπάνω παραμέτρους οι ειδικοί, που αποτελούν τον πυρήνα του Παίδων Πράξεις, ετοιμάζουν ευέλικτα προγράμματα, που υποστηρίζονται από έγκυρα διαγνωστικά τεστ, σύγχρονα ψηφιακά προγράμματα και αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας.

Η ΟΜΑΔΑ

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου απαρτίζεται από παιδοψυχίατρο, παιδονευρολόγο, παιδίατρο, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδοψυχολόγο, κλινικό ψυχολόγο- ψυχαναλυτή, ειδική παιδαγωγό, φυσιοθεραπευτή.

Ο ΧΩΡΟΣ